HG Groene aanslagreiniger 1000ml

€5,99

Beschikbaar in de winkel

Sluiten
Beschikbaarheid: Op voorraad (4)
Levertijd: Voor 17:00 uur besteld, vandaag verzonden
Beschikbaar in de winkel: Beschikbaarheid controleren

HG Groene aanslagreiniger - Biocide 9374N

HG groene aanslagreiniger moet bij droog weer aangebracht worden en bij voorkeur in een periode waarin de eerste 2 dagen geen regen verwacht wordt. HG groene aanslagreiniger oplossen in een verhouding van 1:20 met water, of een kwart fles op een halve emmer water. Breng de oplossing aan met een gieter, harde bezem of plantenspuit. Doordat HG groene aanslagreiniger geen schadelijke stoffen achterlaat, hoeft er niet te worden nagespoten. Na behandeling is het oppervlak voor maanden perfect beschermd tegen algengroei.

Wettelijk gebruiksvoorschrift
a. middel ter bestrijding van groene aanslag op tegelpaden,
flagstones, grafzerken, muren en daken.
b. middel ter bestrijding van groene aanslag (wieren)
op ramen en andere materialen in lege kassen en
warenhuizen;
Het behandelen van verharde oppervlakken en
apparatuur naast watergangen is niet toegestaan.
Dit middel is giftig voor vissen en andere
waterorganismen. Voorkomen moet worden dat de
vloeistof het oppervlaktewater bereikt.

Samenstelling
Werkzame stof en gehalte:
N,N-didecyldimethylammoniumchloride:
50 g/l

Gebruik
Gebruiksaanwijzing voor het verwijderen van groene aanslag: Bij droog weer toepassen. Voor de behandeling eerst het aanwezige mos wegsteken. Spuiten (eventueel met pompdrukspuit), gieten, borstelen of schrobben met een 5% op lossing HG "groene aanslagreiniger" (1 liter op 20 liter water). Na enkele dagen dode algen/wieren, vuil, enz. verwijderen door met een harde straal af te spuiten respectievelijk af te schrobben. Om hernieuwde groei van groene aanslag tegen te gaan adviseren wij
om het oppervlak nogmaals te behandelen volgens de gebruiksaanwijzing (voor het voorkomen van groene aanslag), zoals hieronder beschreven.

Gebruiksaanwijzing voor het voorkomen van groene aanslag: Bij droog weer toepassen. Spuiten (eventueel met pompdrukspuit), gieten of borstelen met een 5% oplossing HG  "groene aanslagreiniger" (1 liter op 20 liter water). In verband met de afwezigheid van schadelijke nawerkingen van HG  "groene aanslagreiniger" en het geringe residu, dat dit preparaat achterlaat, behoeft niet te worden na gespoten/ gereinigd. Door deze toepassing wordt de groene aanslag (algen/wieren) voor vele maanden tegengegaan.

Verbruik: 100-200 m2 per liter. 200 m2 op gladde ondergronden (glas, marmer, kunststof). 100 m2 op poreuze ondergronden (beton, baksteen, flagstones).

Niet gebruiken bij
Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen. Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt.

Bijzondere gevaren
H315- Veroorzaakt huidirritatie. 
H318- Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
H400- Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Veiligheidsaanbevelingen
P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter
beschikking houden. 
P102- Buiten het bereik van kinderen houden. 
P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352- Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338- Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Overige informatie
Fles rechtop vervoeren en bewaren. 
Voor het beste resultaat, adviseren wij om HG  "groene aanslagreiniger" niet toe te passen bij een buitentemperatuur beneden 10°C. De werking van dit product kan beïnvloed worden door andere vervuiling dan groene aanslag op het oppervlak. De werkzame stof hecht zich ook aan de vervuiling waardoor het niet volledig in kan werken op de groene aanslag. Voor terrassen van niet zuurgevoelige tegels zoals bijvoorbeeld grindtegels enz., die niet alleen vervuild zijn met groene aanslag wordt aangeraden deze eerst te reinigen met HG "terrastegel reiniger" en gebruik HG  "extreem krachtreiniger" (super remover) (HG product 20) voor zuurgevoelige oppervlakken, zoals 
hardsteen/blauwe steen, marmer enz. Daarna kan de HG "groene aanslagreiniger"
toegepast worden om groene aanslag te voorkomen. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. Het behandelen van verharde
oppervlakten naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt.
De oplossing nooit direct op gras en planten spuiten of gieten, HG "groene aanslagreiniger" wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met synthetische was middelen. 
Vorstvrij bewaren

0 sterren op basis van 0 beoordelingen